POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
JB DESIGN INVEST SP. Z O.O. W SERWISIE PROWADZONYM POD ADRESEM WWW.PROFISO.PL („SERWIS”)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest JB Design Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żytnia 15A/29, 01-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 462141, NIP: 5272694261, REGON: 146695753, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł opłacony w całości, numer kontaktowy: +48 789 037 543 (czynny w dni pn-wt. 12-13), e-mail kontaktowy: wspolpraca@profiso.pl

2. KONTAKT Z NAMI

Administrator wyznaczył jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres: wspolpraca@profiso.pl  lub prześlij list na adres: Żytnia 15A / 29, 01-014 Warszawa, z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

3. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 1. zakładasz konto w Serwisie, lub;
 2. podczas rozmowy telefonicznej z członkiem naszego Personelu, lub;
 3. w trakcie osobistej wizyty w naszej siedzibie.
 4. korespondujesz z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

4. JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Twoje dane, które przetwarzamy jako Administrator w celu prowadzenia Serwisu poświęconemu realizowanemu przez nas Programowi „Karta Profiso”, to: 

 1. Twoje imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu komórkowego.
 4. udzielone przez Ciebie zgody (jeżeli poprosiliśmy Cię o jej udzielenie w jakimś celu i zgodę tę wyraziłeś);
 5. dane dotyczące aktywności na naszej stronie wraz z plikami cookie (dane informatyczne takie jak informacje o używanych przez Ciebie systemach operacyjnych, typach przeglądarki, adresach IP, nazwie domeny, źródłach odwiedzin i czasie spędzonym w witrynie);
 6. inne dane, jeżeli nam je podasz, na przykład w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji.

5. JAKIE INFORMACJE O TOBIE DOSTARCZAJĄ NAM PLIKI COOKIE I TZW. LOGI SERWERA?

A. „Ciasteczka”, czyli cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu. Te pliki zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci jako użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator wykorzystuje pliki cookies przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 2. pliki cookies uwierzytelniające wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

W Serwisie wykorzystujemy również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich:

1. Służące do monitorowania ruchu na stronie Serwisu, tj. analityki danych, w tym:

A. cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twojej aktywności w Serwisie i zgromadzone w ten sposób informacje przekazuje najczęściej na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowuje.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;

B. cookies Hotjar (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Hotjar Limited w celu analizowania Twoich zachowań na stronie Serwisu, takich jak czas spędzany na poszczególnych podstronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp.). Hotjar nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacj. Wykorzystuje jedynie pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat zachowania Użytkownika na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania z niej, takich jak wielkość ekranu czy wykorzystywana przeglądarka.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Hotjar, jak również przetwarzaniu tych danych przez Hotjar, zmieniając ustawienia pod następującym adresem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out;

2. służące do promowania Serwisu w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich (Google Adwords), a także wykorzystywania narzędzi remarketingowych. Przy okazji odwiedzin Serwisu w Twoim urządzeniu pozostaje cookie remarketingowe firmy Google, który z pomocą pseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu Serwisu możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być wyrażona między innymi poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Naturalnie, taka zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z działaniami analitycznymi i marketingowymi można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

B. Logi serwera.

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym funkcjonuje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera są udostępniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

6. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością związaną z prowadzeniem Serwisu, tj. na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisaną w Regulaminie.

Twoje dane możemy również przetwarzać w związku z dokonanym przez Ciebie zgłoszeniem naruszenia przez nas zasad ochrony danych osobowych lub realizacją innych Twoich praw, o których przeczytasz dalej.

Poniżej wskazujemy i opisujemy konkretne cele:

 1. świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. marketing – ponieważ celem Serwisu jest promocja prowadzonego przez nas Programu „Karta Profiso” i naszych Partnerów, prosimy Cię o wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas oraz od Partnerów komunikatów informacyjnych, marketingowych (w tym ofert handlowych), a zatem przetwarzamy Twoje dane w celu kierowania do Ciebie tych komunikatów oraz przekazania Twoich danych Partnerom, aby oni również mogli realizować swoje własne działania. Tym sposobem:
  1. prowadząc marketing własny opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  2. przekazując Twoje dane Partnerom opieramy się o udzieloną przez Ciebie zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   Natomiast wykorzystując narzędzia remarketingowe (związane z plikami cookies) opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnego produktu, czyli Programu „Karta Profiso”, lub interesie osób trzecich, czyli Partnerów lub reklamodawców (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. windykacja należności i rozliczalność – Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, w celach archiwizacyjnych oraz w celu zapewnienia nam możliwości rozliczenia się z prawidłowości przetwarzania Twoich danych i wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, na podstawie art. 33 ust. 5 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) albo c) RODO);
 4. statystyki i utrzymanie funkcjonalności strony internetowej – dane pochodzące z analizy plików cookies oraz logów serwera przetwarzamy w celach budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszej strony internetowej i zachowań Użytkowników, między innymi w celach marketingowych oraz dla potrzeb rozwijania poziomu jej użyteczności, a także do obsługi funkcjonalności strony, takich jak obsługa formularzy oraz prezentacja treści związanych z naszą działalnością (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie przetwarzamy Twoje dane przez czas, w którym utrzymujesz swoje konto w Serwisie, a w zakresie danych podanych dobrowolnie do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody;
 2. w celach marketingowych przetwarzamy Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody na prowadzenie działań tego rodzaju. W praktyce może to skutkować rezygnacją z udziału w Programie „Karta Profiso” (jeśli wyrazisz sprzeciw wobec działań marketingowych co do zasady lub cofniesz zgodę na przekazywanie danych Partnerom);
 3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przetwarzamy Twoje dane osobowe do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym lub innymi aktami prawnymi regulującymi zasady odpowiedzialności innej, niż cywilna);
 4. w celach statystycznych i utrzymania funkcjonalności Serwisu przetwarzamy dane przez cały okres, w którym korzystasz z Serwisu.

8. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie sprzedajemy Twoich danych. Twoje dane osobowe możemy natomiast przekazać naszym kontrahentom, tj. przede wszystkim Partnerom uczestniczącym w programie „Karta Profiso” (lista Partnerów, którym udostępniliśmy Twoje dane, znajduje się TUTAJ), a także podmiotom / firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi konieczne dla prawidłowego funkcjonowania, np.:

 1. firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, dzięki któremu możemy prowadzić Serwis;
 2. podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
 3. firmom doradczym oraz prawniczym, a także biurom rachunkowym, wspierającym nas w codziennej działalności.

9. CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych może być stosowane wobec Twoich danych wyłącznie w celach statystycznych i analitycznych, związanych z udoskonalaniem naszego Serwisu, a także w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

10. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły;
 2. Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem;
 3. Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas były aktualne i zgodne z prawdą;
 4. Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych;
 5. Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

11. JAKIE MASZA PRAWA?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);
 2. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania;
 4. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. przechowywać dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób;
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych;
 6. Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody możesz w dowolnym momencie tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Pragniemy Cię jednak poinformować, że Twoje dane osobowe w zakresie objętym cofniętą zgodą, tj. w zakresie celu, którego zgoda dotyczyła, przestaną być przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak Twoje dane osobowe objęte zgodą będą dalej przetwarzane w celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązku rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ewentualnie w celach opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail wspolpraca@profiso.pl lub listownie na adres: JB Design Invest sp. z o. o. Żytnia 15A / 29, 01 – 014 Warszawa, z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych tomasz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

12. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu realizowanym przez nas w oparciu o tzw. przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. w celach marketingowych). Będziemy musieli uwzględnić Twój sprzeciw, kiedy będzie on uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

W przypadku uwzględnienia sprzeciwu dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. 

Pamiętaj również, że sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w praktyce będzie skutkował koniecznością zaprzestania przez Ciebie udziału w Programie „Karta Profiso”, którego istota wymaga możliwości prowadzenia przez nas, a także naszych Partnerów, działań marketingowych.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail: wspolpraca@profiso.pl lub listownie na adres: JB Design Invest sp. z o.o.. ul. Żytnia 15A / 29, 01 – 014 Warszawa, z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

13. CZY PODANIE DANYCH JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Nie ma bowiem przepisu, który nakładałby na Ciebie prawny obowiązek ich przekazania. Jednakże brak podania danych niezbędnych do założenia i utrzymywania konta, uniemożliwi Ci korzystanie z Serwisu, a tym samym udział w Programie „Karta Profiso”.

14. CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE POZA UE?

Tak, możemy przekazywać Twoje dane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności w przypadku korzystania z serwerów zlokalizowanych poza terenem EOG (np. Google). Odbywa się to zawsze na podstawie ważnej podstawy prawnej, takiej jak:

 1. współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Ta przesłanka dotyczy w szczególności podmiotów z grupy Google, z którymi współpracujemy korzystając między innymi z narzędzi Analytics i Adwords.